Get directions to Koa Nani in Royal Hawaiian Center

Don't konw how to get to Koa Nani in Honolulu, Hawaii 96815? Find driving directions to Koa Nani below.

Royal Hawaiian Center location: 2201 Kalakaua Avenue, Honolulu, Hawaii - HI 96815

Insert your starting address